1168 نیروی متخصص آماده کـار برای شمـا هستند
حالا پروژه خود را ایجاد کنید
تعداد طراحان اندروید 1029
تعداد نرم افزار های اندروید 0
تعداد طراحان آی او اس 1007
تعداد نرم افزارهای آی او اس 0
آخرین اخبار سایت
ساخت استایل Style دراندروید

ساخت استایل Style دراندروید

کار با استایل

در این مطلب قصد آشنا کردن شما با نحوه ی ساخت استایل در اندروید را داریم. در این آموزش میخواهیم یک سبک نمایشی برای یک Button ایجاد کنیم.

یک پروژه ی جدید ایجاد کرده و نام آن را Style بگذارید و در فایل main.xml آن یک دکمه اضافه کنید.

برای ایجاد یک استایل جدید نیاز است وارد پوشه ی res شده و وارد values شوید. سپس فایل Style.xml موجود در آن را اجرا و کدهای زیر را به آن بیافزایید:

 

<"style name="ButtonStyle>
<item name="android:layout_width">150dp</item>
<item name="android:layout_height">700dp</item>
<item name="android:capitalize">sentences</item>
<item name="android:typeface">serif</item>
<item name="android:shadowDx">1.2</item>
<item name="android:shadowDy">1.2</item>
<item name="android:shadowRadius">2</item>
</<item name="android:textColor">#49ee48</item> 
<item name="android:gravity" >center</item>
<item name="android:layout_margin" >3dp</item>
<item name="android:textSize" >18sp</item>
<item name="android:shadowColor" >#000000</item>
<style/>

<resources/>

 

1- یک تگ style ساخته و نام آن را  ButtonStyle می نهیم.

2-   مقدار layout_width و layout_height می دهیم تا عرض و ارتفاع دکمه را هم از طریق استایل تغییر داده باشیم.

3-  یک خاصیت capitalize اضافه میکنیم .

4-  خاصیت typeface را به آن اضافه کرده تا تکست داخل باتن طرح serif بگیرد.

5-  shadowDx وshadowDy می دهیم تا به نوشته ی خود سایه بدهیم.

6-  خاصیت shadowRadius را اضافه میکنیم که برای سایه متن ، یک شعاع در نظر گرفته باشیم

7-  خاصیت textColor را اضافه میکنیم تا برای تکست رنگ قرار دهد.

8- خاصیت gravity می دهیم تا متن در مرکز باتن قرار گیرد.

9-  در مرحله بعد خاصیت layout_margin را اضافه میکنیم تا به دکمه مقدار margin بدهد.

10- خاصیت textSize را اضافه میکنیم تا اندازه تکست تغییر پیدا کند.

11-  خاصیت shadowColor را هم اضافه میکنیم تا به سایه رنگ بدهد.

بعد از تکمیل کردن style خاصیت Style را به Button اضافه می کنیم.

 

"RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android>
    "xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools
    "android:layout_width="match_parent
    "android:layout_height="match_parent
    "android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin
    "android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin
    "android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin
    "android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin
    <"tools:context="com.example.style.MainActivity

    Button>
        "android:id="@+id/button1
        "android:layout_width="wrap_content
        "android:layout_height="wrap_content
        "android:layout_centerHorizontal="true
        "android:layout_centerVertical="true
        "android:text="Button
         </"style="@style/ButtonStyle

<RelativeLayout/>

تصویری که در زیر مشاهده میفرمایید خروجی این برنامه است:

 


  • دسته بندی :
  • تاریخ انتشار : 16 اردیبهشت 1396
  • بازدید : 725

برچسب ها :